חזון העמותה

"הדר" העמותה למען הקשיש והגמלאי ,עושה ותעשה ככל יכולתה להנגיש לכל אזרח ותיק בנתניה
שירותים משפרי איכות חיים, פסיכוסוציאלים, חברתיים ונפשיים,לעצמאיים ולסיעודיים, בכל מעמד ויכולת כלכלית,
מתוך אמונה שכל אזרח ותיק בעיר ראוי לקיום אורח חיים בעל ערך,סיפוק, הנאה וכבוד.