הדר – העמותה למען הקשיש והגמלאי בנתניה מספקת שירותי ייעוץ לגמלאים וקשישים בנתניה בכל הקשור לזכויותיהם בביטוח הלאומי, במשרד הביטחון, בעירייה ובמשרדי הממשלה אחרים. כמו כן נותנת העמותה פתרונות זמניים וקבועים לבעיותיהם של קשישים בכל הקשור לחוק הסיעוד.

ביחידה לטיפולי בית, ניתן לקבל ייעוץ והכוונה הן בנושאים הקשורים ישירות לטיפול בבית והן לנושאים רבים ונוספים הקשורים למסגרות הטיפוליות השונות ולגורמי הממסד הקשורים בנושאים הבאים:

קבלת גמלת סיעוד מהביטוח הלאומי

המטופל ומשפחתו יקבלו הסבר מקיף לגבי חוק הסיעוד של הביטוח הלאומי, מהם הקריטריונים לקבלת שעות טיפול מטעם הביטוח הלאומי, האם המטופל עומד בקריטריונים, מהו התהליך ומה נדרש לעשות על מנת לקבל את הגמלה. צוות היחידה לטיפולי בית ילווה את המטופל בכל שלבי התהליך.

קבלת מימון לשעות טיפול מהקרן לרווחת נפגעי שואה

המטופל ומשפחתו יקבלו הסבר מקיף לגבי שעות טיפול מטעם הקרן לרווחת נפגעי שואה, מהם הקריטריונים לקבלת שעות טיפול דרך הקרן, האם המטופל עומד בקריטריונים, מהו התהליך ומה נדרש לעשות על מנת לקבל את שעות הטיפול. צוות היחידה לטיפולי בית ילווה את המטופל בכל שלבי התהליך.

עובדים זרים

ניתן לקבל מידע מקיף בכל הקשור להעסקת עובד זר. מי זכאי להעסיק עובד זר, עלויות, חובות וזכויות של עובד זר, עזרה כלכלית במימון עובד זר, מה צריך לעשות וכיצד לקבל עובד זר מתאים. צוות היחידה לטיפולי בית ילווה את המטופל ומשפחתו בכל התהליך ולאחריו, במשך כל תקופת הטיפול.

מרכזי יום

עמותת הדר הינה הגורם הבלעדי בנתניה המפעיל מרכזי יום לקשישים. ביחידה לטיפולי בית ניתן לקבל ייעוץ לגבי שילוב מטופל במרכז יום וניתן לקשר את המטופל ומשפחתו ישירות עם העובדים המקצועיים במרכזי היום עצמם.

מרכזי יום

עמותת הדר הינה הגורם הבלעדי בנתניה המפעיל מרכזי יום לקשישים. ביחידה לטיפולי בית ניתן לקבל ייעוץ לגבי שילוב מטופל במרכז יום וניתן לקשר את המטופל ומשפחתו ישירות עם העובדים המקצועיים במרכזי היום עצמם.