פרויקט קהילה תומכת

פרויקט "קהילה תומכת" הנה תוכנית חדשנית שנועדה לספק מגוון שירותים לשיפור חייו של האדם המבוגר בביתו. התוכנית כוללת מערך שירותים נרחב בתחומי הבריאות, תחזוקת הבית, בטחון אישי, פעילות חברתית ותרבותית ושירותי מידע

הפרויקט קיים בנתניה מאז שנת 2000 ומנוהל באמצעות "הדר" העמותה למען הקשיש והגמלאי בנתניה בשיתוף עם אגף הרווחה בעירית נתניה ומלווה על ידי אש"ל – האגודה לתכנון ופתוח שירותים למען הזקן בישראל. הפרויקט מופעל באמצעות חברה מסחרית בשם "סקיולייף נטלי" ופועל בנתניה בכ- 600 בתי אב.
מטרת התכנית היא פיתוח מערך רב שירותים, קרוב, זמין, יעיל ואיכותי לזקן, תוך אפשרות השארתו במסגרת הקהילה. השירותים הניתנים הם: בטחון אישי, בריאות, צרכים פיסיים, תרבות ופנאי ותעסוקה אשר משפרים את איכות החיים של הזקנים בקהילה ובבית. השירות ניתן על ידי עובדת סוציאלית, אב קהילה ומפעילה חברתית

התכנית מלווה על ידי וועדות הפעלה וועדות היגוי אשר דנות בנושאים שונים הקשורים בביצוע התכנית – תוך פיקוח על מתן שירות איכותי, זמין ויעיל על ידי החברה המפעילה והמוסדות בקהילה

istock_000010210903small