• זכאי חוק סיעוד של הביטוח הלאומי.
 • נדחי חוק סיעוד של הביטוח הלאומי.
 • ניצולי שואה.
 • זכאי טיפול בית במימון משרד הביטחון.
 • זכאי עזרה ביתית.
 • טיפול פרטי.
 • גמלאים.

החוק קובע מתן שירותי סיעוד לזקנים הגרים בקהילה או בדיור מוגן וזקוקים לעזרת הזולת בביצוע פעולות היום יום או למניעת סיכון לעצמם או לאחרים. הכוונה לשירותים כגון: עזרה של מטפל בית בביצוע פעולות היום יום (להתלבש, להתרחץ, לאכול)

ניקיון הבית וסידורו (כביסה, בישול)

השגחה של מטפל בבית הזקן

טיפול במרכז יום

השגחה באמצעות לחצן ממצוקה.

לאחר שתתקבל התביעה לגמלת סיעוד בסניף המוסד לביטוח לאומי, ויימצא שהמבוטח עונה על התנאים המפורטים למעלה, יבדוק איש מקצוע (אחות או פיזיוטרפיסט) את המבוטח בביתו, כדי לקבוע את מידת תלותו בעזרת הזולת, או את מידת ההשגחה שהוא זקוק לה.
על פי תוצאות הבדיקה של האח/ות יחליט המוסד לביטוח לאומי אם המבוטח זכאי לגמלת סיעוד, ויקבע את שיעור גמלת הסיעוד שהוא זכאי לה ואת תקופת הזכאות.
במקרים שההגבלה בתפקוד היא זמנית, תינתן גמלת סיעוד לתקופה זמנית.
אם המבוטח אינו עונה על חמשת התנאים המפורטים למעלה, יודיע לו המוסד לביטוח לאומי בכתב, שתביעתו לגמלת סיעוד נדחתה, והוא יהיה רשאי לערער על ההחלטה הזאת.

 •  תושב ישראל שהגיע לגיל פרישה.
 •  נמצא זקוק במידה רבה לעזרתו של אדם אחר בביצוע פעולות היום-יום או שנמצא זקוק להשגחה בבית למען בטיחותו ובטיחות הסובבים אותו.
 • אינו מקבל קצבה לשירותים מיוחדים.
 • גר בביתו (מי שנמצא במוסד סיעודי או בבית אבות מוסדות החייבים ברישוי של משרד הבריאות או משרד  הרווחה לא יהיה זכאי לגמלה)
 • הכנסותיו אינן עולות על  13,634 ש"ח ליחיד, ולזוג 20,451  ש"ח
סכום ההכנסה מעודכן ל- 01.01.2014 סכום הגמלה
יחיד עד 9,089 ש"ח גמלה מלאה
יחיד מעל 9,089 ש"ח עד 13,634 ש"ח גמלה מופחתת בשיעור של 50%
זוג עד 13,634 ש"ח גמלה מלאה
זוג מעל 13,634 ש"ח עד20,451 ש"ח גמלה מופחתת בשיעור של 50%

טיפול אישי כוללני- שירותי טיפול הניתנים על ידי מטפלת במקום מגוריו של הזקן. שירותים אלו כוללים:

* טיפול אישי והשגחה
שירותים אלה הניתנים בבית נועדו לעזור לזקן בהתאם למגבלותיו בביצוע הפעולות היומיומיות בבית- לבישה, אכילה, רחצה, ניידות בבית ומחוצה לו, החלפת מוצרי ספיגה והשגחה.

* עזרה בניהול משק בית
העזרה כוללת את הפעולות הבאות: נקיון הבית וסידורו (טיטוא, ניגוב אבק, שטיפת רצפות, נקיון המטבח), בישול, כביסה,גיהוץ, קניות וסידורים מחוץ לבית.

הפניה לביטוח לאומי אורכת זמן רב והצורך בקבלת טיפול הינו צורך מיידי, לכן העמותה מעמידה לרשותכם את שירותי "טרום הסיעוד".
זהו שירות טיפול סיעודי הניתן על חשבון העמותה עד לקבלת מכתב תשובה מהביטוח הלאומי.
לאחר פנייתך לעמותה, יגיע עובד סוציאלי/ אחות לערוך ביקור בית ולעזור במילוי הטפסים עבור הביטוח הלאומי. כמו כן, המבקר יעריך את מצבו של הזכאי ואת צרכיו.

התנאי הבסיסי לשם קבלת היתר ההעסקה לעובדים זרים הוא שהאדם הגיע לגיל פרישה. על המבקש היתר להעסקת עובד זר לצבור לפחות 4.5 נקודות, במבחן תלות שבוצע במסגרת תביעה לקבלת גמלת סיעוד ("חוק סיעוד") מאת המוסד לביטוח לאומי . זקן שחי לבדו יכול לקבל אישור העסקה לעובד זר גם אם צבר 4 נקודות בלבד בתוספת ניקוד המתקבל בעקבות היותו בודד. גם מי שקיבל לפחות חצי נקודה על השגחה בתוספת ניקוד על בדידות זכאי לקבל היתר.

הודות להידוק הקשרים בין המרכזים לתושבי האזור ושיתוף הפעולה עם גורמים ומוסדות נוספים הפועלים בקהילה, הפכו מרכזי היום לחלק בלתי נפרד מהקהילה בה הם פועלים.

מטרות מרכזי היום:

שיפור איכות חייו של הקשיש במסגרת המשפחה והקהילה.

שמירת כבודו של הקשיש, חיזוק הדימוי העצמי שלו והגברת תחושת הביטחון והעצמאות.

מתן אפשרות לקשישי להמשיך ולחיות בביתו ובקהילתו כל עוד הוא חפץ בך, ע"י יצירת מערכת תמיכה במגוון נושאים  (טיפולי, בטחון אישי, אחזקה וכו').

הקלה בעומס הטיפול בקשיש המוטל על משפחתו, להמשך תפקוד יום- יומי סדיר.

מתן סיוע והדרכה לקשיש ומשפחתו בהתמודדות עם מוגבלויות ושינויים בגיל השלישי.

להוות מוקד מרכזי לפעילויות ושירותים לקשישים בעיר.