טיפול פרטי

800218_dreamstimelarge_33556613טיפול פרטי על ידי מטפלים ישראלים- כל אדם הזקוק לעזרה בביתו בטיפול אישי, סיעודי ובניהול משק הבית ואינו זכאי לשעות טיפול מסובסדות מגורם כלשהו או אדם הזכאי לשעות טיפול אך זקוק לשעות נוספות מעבר לשעות המסובסדות, יכול לקבל טיפול בתשלום.

המשפחה היא זו שקובעת באיזה ימים ובאילו שעות יגיע המטפל לבית הקשיש.