בימים אלה הארץ סוערת עקב גילויי האלימות הקשים נגד קשישים סיעודיים במוסד בחיפה, כשברור שהתופעה רחבה אף יותר מאשר המוצג בכתבה.
האקטואליה של הנושא מזמנת לנו הזמנות לספר על פעילות העמותה בקרב קשישים סיעודיים, תוך המשך החיים בביתם ובתוך הקהילה.
ניתן להרחיב על המטפלים הסיעודיים השונים שהעמותה מספקת והתאמתם לכל קשיש, בהתאם לשפה מצב פיזי ומנטלי, על הפעילות במעונות היום עם קשישים אלה, המחלקה הפסיכוגריאטרית וכו'.. תרואיין חגית כרמל, עובדת סוציאלית, מנהלת מרכז יום בנאות גנים.