2000px-Microsoft_logo_(2012)חדש! כיתת לימוד מחשב לתושבים הותיקים של עמותת הדר

עולם המחשבים הפך כבר מזמן זמין לכל אחד ומשמש לצרכים עסקיים, חברתיים, משפחתיים וכערוץ של בילוי והנאה. ועדיין, קשישים רבים לא זכו להזדמנות להכיר את העולם הממוחשב, לעבוד בסביבה ממוחשבת ובוודאי לא לתקשר באמצעותו עם חברים ובני משפחה ובמובן זה נשארו לא פעם "מחוץ למשחק".

תרומה נדיבה של 15 מחשבים על-ידי מיקרוסופט ישראל מסייעת בימים אלה בפתיחת שלוש כיתת לימודי מחשב, אחת בכל אחד ממרכזי עמותת הדר למען הקשיש והגימלאי בנתניה.

המחשבים, המצוידים בתוכנות חדישות, יאפשרו לקשישים לימוד סביבה ממוחשבת,

גלישה וחיפוש מידע, התחברות לרשתות חברתיות, לימוד משחקים ועוד, ובכך יפתחו בפניהם צוהר חדש של תקשורת וחיבור לעולם בכלל ולקהילה בפרט.

בין הנושאים שילמדו יהיו כתיבה ממוחשבת לצרכי תקשורת, חידוד המחשבה ויצירתיות, משחקי חשיבה לשמירה על מיומנויות חשיבה וזיכרון, ערוצי תקשורת אינטרנטית ועוד,

אשר יעניקו ללומדים ידע, כלי תקשורת חדשים עם הדור החדש ובכלל והנאה מרובה.

השיעורים יועברו על-ידי סטודנטים שהוכשרו להוראת לימודי המחשבים בעמותה, בכיתות אינטימיות של 3-5 לומדים בכיתה, כך יובטח יחס אישי לכל אחד ואחד. באופן זה כל אחד יקבל הנחיות וסיוע בהתאמה מיטבית ליכולתו וקצב התקדמותו.

מדובר בבשורה לקשישי עמותת הדר, אשר הופכת את החוויה בעמותה ליותר עשירה, מעניינת ומהנה.

תודתנו נתונה למיקרוסופט ישראל על תרומת 15 מחשבים לטובת קשישי עמותת הדר!!

המחשבים המצוידים בתוכנות חדישות יאפשרו לקשישים לימוד סביבה ממוחשבת, גלישה וחיפוש מידע, התחברות לרשתות חברתיות ועוד, ובכך יפתחו בפניהם צוהר חדש של תקשורת וחיבור לעולם בכלל ולקהילה בפרט.

השיעורים יועברו על-ידי סטודנטים, שעברו הכשרה לכך, בקבוצות קטנות של 3-5 לומדים בכיתה.

כיתות הלימוד יתקיימו בכל מרכזי היום של העמותה.